| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 318/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

z dnia 1 sierpnia 2016r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Na podstawie art. 385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) oraz postanowienia Nr 12/16 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, po porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Toruniu zarządza się, co następuje:

§ 1.Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w okręgu wyborczym Nr 15 dla wyboru jednego radnego.

§ 2.Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 23 października 2016 r.

§ 3.Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na obszarze Miasta Golubia-Dobrzynia.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Mikołaj BogdanowiczZałącznik do zarządzenia Nr 318/2016
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 1 sierpnia 2016 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

do 4 sierpnia 2016 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zarządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wyborach uzupełniających do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

do 14 sierpnia 2016 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Golubiu-Dobrzyniu,

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Toruniu o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania list kandydatów na radnego

do 24 sierpnia 2016 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Golubiu-Dobrzyniu

do 29 sierpnia 2016 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Toruniu Miejskiej Komisji Wyborczej w Golubiu-Dobrzyniu

do 13 września 2016 r.

do godz. 2400

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Golubiu-Dobrzyniu list kandydatów na radnego

do 23 września 2016 r.

- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 28 września 2016 r.

- przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Golubiu-Dobrzyniu numerów zarejestrowanym listom kandydatów

do 2 października 2016 r.

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Golubiu-Dobrzyniu obwodowej komisji wyborczej,

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia,

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a,

- przekazanie wyborcom w stałych obwodach głosowania w formie druku bezadresowego umieszczonego w oddawczych skrzynkach pocztowych informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania, warunkach ważności głosu oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika

do 3 października 2016 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Golubiu-Dobrzyniu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 14 października 2016 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

21 października 2016 r.

o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

do 22 października 2016 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

23 października 2016 r.

godz. 700 -2100

- głosowanie

Uwaga:
Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »