| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 271/16 Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 4 sierpnia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1445 i 1890), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt. 1 oraz pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.[1])) oraz § 9 pkt. 2 uchwały nr XII/115/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/115/15 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2016 r. poz. 298), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu nr 144/16 z dnia 11 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom.
z 2016 r. poz. 351), uchwałą Zarządu Powiatu nr 148/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2016 r. poz. 375), uchwałą Rady Powiatu nr XIII/136/16 z dnia 09 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2016 r. poz. 626), uchwałą Zarządu Powiatu nr 179/16 z dnia 11 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom.
z 2016 r. poz. 1000), uchwałą Rady Powiatu nr XIV/143/16 z dnia 31 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom.
z 2016 r. poz. 1332), uchwałą Zarządu Powiatu nr 192/16 z dnia 31 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom.
z 2016 r. poz. 1386), uchwałą Zarządu Powiatu nr 206/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2016 r. poz. 1507), uchwałą Rady Powiatu nr XV/154/16 z dnia 12 maja 2016 r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 220/16 z dnia 20 maja 2016 r.(Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2016 r. poz.2016), uchwałą Zarządu Powiatu nr 239/16 z dnia 09 czerwca 2016r.(Dz. Urz. Woj. .Kuj. - Pom. z 2016 r. poz.2017), uchwałą Rady Powiatu nr XVI/161/16 z dnia 24 czerwca 2016r.(Dz. Urz. Woj.- Kuj. - Pom. z 2016 r. ppoz.2474), uchwałą Zarządu Powiatu nr 260/16 z dnia 21 lipca 2016 r.(Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2016 r. poz.2735), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2.1. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.";

2) w załączniku Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 2, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 04 sierpnia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Starosta Włocławski


Kazimierz Kaca


Załącznik do Uchwały Nr 271/16
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 4 sierpnia 2016 r. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych na 2016r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych na 2016r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

7 404 831,00

0,00

7 404 831,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

6 276 754,00

0,00

6 276 754,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 467 054,00

0,00

5 467 054,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo od km 4+897 do km 9+984- etap II od km 7+878 do km 9+984- PZD z/s w Jarantowicach

2 900 280,00

- 4 000,00

2 896 280,00

Przebudowa obiektu mostowego na rzece Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2913C w km 0+363 z przebudową chodnika w miejscowości Lubraniec - PZD z/s w Jarantowicach

779 504,00

4 000,00

783 504,00

Razem

13 690 226,00

0,00

13 690 226,00


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz.1189, poz.1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016r. poz.195.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kajetan Kubicz

Adwokat i Senior Associate Kancelarii LTCA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »