| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Chrostkowo

z dnia 17 czerwca 2016r.

w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kikół a Gminą Chrostkowo w zakresie powierzenia przez Gminę Chrostkowo Gminie Kikół zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Chrostkowo z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczącymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Koniczynka" w Suminie Zawarte pomiędzy: Gminą Chrostkowo z siedzibą w Urzędzie Gminy Chrostkowo reprezentowaną przez Wójta Gminy Chrostkowo - Mariusza Lorenca a Gminą Kikół z siedzibą ul. Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół reprezentowaną przez: Józefa Predenkiewicza - Wójta Gminy Kikół

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 18 ust. 1 pkt. 5, art. 51a i art. 51b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015r., poz.1586 z późn. zm.) w sprawie środowiskowych domów samopomocy, strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy " Koniczynka " w Suminie jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, prowadzonym przez gminę Kikół.

§ 2. Środowiskowy Dom Samopomocy, o którym mowa w § 1 zwany dalej ŚDS jest placówką przeznaczoną dla pełnoletnich osób obojga płci, z zaburzeniami psychiatrycznymi typu A, B i C tzn. dla osób psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, zamieszkałych na terenie Gminy Kikół i Gmin Ościennych.

§ 3. Środki na funkcjonowanie ŚDS zapewnia Wojewoda Kujawsko-Pomorski w formie dotacji udzielanej Gminie Kikół.

§ 4. Gmina Chrostkowo powierza Gminie Kikół świadczenie usług przez ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Chrostkowo, a gmina Kikół zobowiązuje się te osoby kierować i zorganizować pobyt w prowadzonym ŚDS, o którym mowa w § 1. W ramach posiadanych wolnych miejsc.

§ 5. 1. Wniosek o skierowanie do ŚDS wraz z wymaganą dokumentacją będzie składany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrostkowie i następnie po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przesłany wraz z wywiadem środowiskowym i kompletem dokumentów Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole.

2. Decyzję o skierowaniu do ŚDS i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tym Domu wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole, na zasadach określonych w art. 51b ustawy o pomocy społecznej

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte od dnia 17.06.2016 r. na czas nieokreślony.

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .

§ 8. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz celem ogłoszenia .

§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Wójt Gminy Kikół


Józef Predenkiewicz

Wójt Gminy Chrostkowo


Mariusz Lorenc

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »