| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 38.2016 Wójta Gminy Waganiec

z dnia 5 sierpnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)
i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/76/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2016 rok zmienionej uchwałą Nr XI/94/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2016 r., Nr XII/105/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2016 r., Nr XIV/113/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 czerwca 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 8.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 lutego 2016 r., Nr 24.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 maja 2016 r. i Nr 33.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 lipca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 16.225.279,73 zł na 17.219.045,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dochody bieżące z kwoty 15.542.974,73 zł na 16.536.740,73 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
w kwocie 16.728,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 682.305,00 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 41.650,00 zł.

2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 16.112.673,15 zł na 17.106.439,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty 14.808.126,67 zł na 15.801.892,67 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.501.779,01 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 4.448.204,70 zł na 4.476.692,70 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 3.478.454,96 zł na 4.443.732,96 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 359.688,00 zł,

- obsługa długu w kwocie 20.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.304.546,48 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.304.546,48 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
w kwocie 74.000,00 zł.

§ 2. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej http://www.waganiec.biuletyn.net.

2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt:

P. Kosik


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38.2016
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38.2016
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38.2016
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 38.2016
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
Zalacznik3a.pdf


Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 38.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 05 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano następujących zmian w zakresie dotacji celowych:

- zwiększono plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (831,00 zł) oraz na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi (984.584,00 zł).

Zmian dokonano na podstawie pisma WFB.I.3120.3.50.2016/98 z dnia 03 sierpnia 2016 r.,

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 8.351,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu (WFB.I.3120.3.51.2016/115 z dnia 04 sierpnia 2016 r.).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »