| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 75.2016 Wójta Gminy Sadki

z dnia 12 sierpnia 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/3/2016 Rady Gminy Sadki z 28 stycznia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XVII/11/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 25 lutego 2016r. , Uchwałą Nr XVIII/21/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 33.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 31.03.2016r. , Zarządzeniem Nr 40.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 19.04.2016r.,Uchwałą Nr XIX/28/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 28.04.2016 r., Uchwałą Nr XX/31/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 18 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 49.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 19.05.2016r., Uchwałą Nr XXI/35/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 25 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 59.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 13.06.2016r., Uchwałą Nr XXII/39/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 70.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 19.07.2016r., Zarządzeniem Nr 73.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 04.08.2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu w wysokości 25.867.667,08 zł, z tego:

1) dochody bieżące 24.649.977,08 zł;

2) dochody majątkowe 1.217.690,00 zł";

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 27.667.667,08 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 24.511.023,25 zł;

2) wydatki majątkowe 3.156.643,83 zł";

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 11. otrzymuje brzmienie:

Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w wysokości 1.216.744,36 zł";

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 13. otrzymuje brzmienie:

Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2016 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.001.947,58 złotych".

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1.800.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.200.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości 600.000,00 zł .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na urzędowych tablicach ogłoszeń.

z up. Wójta
Sekretarz Gminy


mgr Renata Jesionowska-Zawieja


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75.2016
Wójta Gminy Sadki
z dnia 12 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75.2016
Wójta Gminy Sadki
z dnia 12 sierpnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75.2016
Wójta Gminy Sadki
z dnia 12 sierpnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 75.2016
Wójta Gminy Sadki
z dnia 12 sierpnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Plan budżetu gminy według Zarządzenia Nr 73.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 04.08.2016 r. wynosił:

po stronie dochodów 25.859.948,08 zł

po stronie wydatków 27.659.948,08 zł

Dochody

Dział

801

Oświata i wychowanie

Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80101 i 80110 o kwotę 7.719,00 zł na podstawie decyzji wojewody WFB.I.3120.3.51.2016/68 zwiększającej plan dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

Wydatki

Dział

801

Oświata i wychowanie

Dokonać przeniesień między rozdziałami w związku pismem z GZOO.3026.12.2016.KU oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.719,00 zł na podstawie decyzji wojewody WFB.I.3120.3.51.2016/68 zwiększającej plan dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

Plan dochodów zwiększono o kwotę 7.719,00 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 7.719,00 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 25.867.667,08 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 27.667.667,08 zł

z up. Wójta
Sekretarz Gminy


mgr Renata Jesionowska-Zawieja

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »