reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/108/2016 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 15 września 2016r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2016 rok

Na podstawie art.18, ust.2, pk 4, pkt 9 lit.d, lit.i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 446 ), oraz art. 211, 212, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885, ze zmianami) Rada Gminy Bobrowniki uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Bobrowniki nr XI/69/2015 z dnia 29.12.2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok, zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 3/2016 z dnia 11.01.2016r,

Uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr XII/77/2016 z dnia 22.01.2016r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 6/2016 z dnia 29.01.2016r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 8/2016 z dnia 09.02.2016r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 13/2016 z dnia 17.02.2016r,

Uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr XIII/78/2016 z dnia 29.01.2016r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 21/2016 z dnia 07.03.2016r,

Uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr XIV/86/2016 z dnia 31.03.2016r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 26/2016 z dnia 08.04.2016r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 27/2016 z dnia 19.04.2016r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 29/2016 z dnia 28.04.2016r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 32/2016 z dnia 10.05.2016r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 33/2016 z dnia 17.05.2016r,

Uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr XV/95/2016 z dnia 27.05.2016r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 38/2016 z dnia 15.06.2016r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 42/2016 z dnia 04.07.2016r,

Uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr XVI/104/2016 z dnia 7.07.2016r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 45/2016 z dnia 13.07.2016r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 46/2016 z dnia 28.07.2016r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 50/2016 z dnia 09.08.2016r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 54/2016 z dnia 26.08.2016r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 56/2016 z dnia 05.09.2016r,

wprowadza się następujące zmiany:

w § 1. Dochody budżetu gminy na kwotę 12 469 986,72zł (było:12 343 501,72zł), z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 813 224,62zł (było:11 695 739,62zł),

- dochody majątkowe w kwocie 656 762,10zł (było:647 762,10zł).

Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.

w § 2.1. Wydatki budżetu gminy na kwotę 12 040 532,92zł (było: 11 914 047,92zł), z tego:

- wydatki bieżące 11 214 164,92zł (było: 11 152 679,92zł),

- wydatki majątkowe 826 368,00zł (było:761 368,00zł).

Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Zmienia się Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy w 2016 roku - zał. nr 3 do uchwały.

2. Zmienia się Wykaz inwestycji gminnych planowanych do realizacji w 2016r. - zał. nr 4 do uchwały.

3. Zmienia się Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych - zał. nr 1.1 do uchwały,

4. Zmienia się Plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych - zał. nr 2.1 do uchwały .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Gradkiewicz


Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwoty zwiększeń dotacji celowych wynikające z pism z Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.60.2016/95 i WFB.I.3120.3.51.2016/93, oraz subwencji na podstawie pisma z Min. Finansów nr ST5.4750.342.2016.5g. Po analizie wykonania budżetu zaktualizowano plan dochodów i dostosowano plan wydatków do aktualnych potrzeb. W zakresie inwestycji wprowadzono nowe zadania: modernizacja ul. Basztowej - 110 000,00zł, zakup terminala mobilnego - 16 000,00zł, - zrezygnowano natomiast z budowy w bieżącym roku placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach, modernizacji stołówki, oraz budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Rezygnacja spowodowana jest możliwością pozyskania na te zadania środków zewnętrznych w przyszłym roku. Wprowadzono także środki na wydatki związane z wykonaniem programu rewitalizacji Gminy Bobrownikiw kwocie 57 100,00zł. Wydatki te będą zrefundowane w wysokości 90% poniesionych kosztów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/108/2016
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 15 września 2016 r.
Zalacznik1.pdf

zał1

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XVII/108/2016
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 15 września 2016 r.
Zalacznik1.1.pdf

zał1.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/108/2016
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 15 września 2016 r.
Zalacznik2.pdf

zał. 2

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XVII/108/2016
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 15 września 2016 r.
Zalacznik2.1.pdf

zał. 2.1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/108/2016
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 15 września 2016 r.
Zalacznik3.pdf

zał. 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/108/2016
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 15 września 2016 r.
Zalacznik4.pdf

zał. 4

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama