| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/112/2016 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 15 września 2016r.

w sprawie ustalenia na terenie gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2016, poz. 446 ) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn.zm.) uchwala co następuje:

§ 1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, wydaje się oddzielnie na następujące typy napojów:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo;

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3) powyżej 18% zawartości alkoholu.

§ 2. Ustala sie liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 16 oraz w miejscu sprzedaży - 10

§ 3. Właściciele i użytkownicy obiektów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie, to jest w odległości mniejszej niż 50 m, mierzone najkrótszą dostępną publicznie drogą dojścia do granicy działki od: szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawczej, obiektów kultu religijnego, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, mogą otrzymać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrekcji tych placówek.

§ 4. Zezwoleń o których mowa w § 1 nie wydaje sie dla placówek gastronomicznych w samych obiektach sportowych, kąpieliskach oraz na terenie placów targowych.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/144/2006 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 sierpnia 2006 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Gradkiewicz


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie ustalenia na terenie gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016, poz. 446 ) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) Rada Gminy ustala, w drodze uchwały, dla terenu gminy liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Pierwsza wnioskowana zmiana dotyczy zapisu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ich rodzajów . Do zapisu " powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu" dodaje się ( z wyjątkiem piwa).

Druga wnioskowana zmiana dotyczy zwiększenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z 13 na 16 punktów.

Trzecia wnioskowana zmiana dotyczy zwiększenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży z 9 na 10 punktów.

Czwarta wnioskowana zmiana dotyczy usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy. Z uchwały Nr XXV/144/2006 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 sierpnia 2006 roku, wykreśleniu ulega zapis "przystanku autobusowego" i "placów targowych" , a dodaje się zapis "przedszkola".

Powyższe zmiany uzasadnione są wzrastającą liczbą punktów handlowych, w tym nowych sklepów detalicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zwiększenie limitu pozwoli na bieżącą realizację wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz są zgodne z ustawą.

Podjęcie uchwały nie generuje wydatków z budżetu Gminy.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »