| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/153/2016 Rady Miasta Kowala

z dnia 13 października 2016r.

zmieniająca uchwałę nr XIV/97/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) uchwala się, co następuje: W uchwale nr XIV/97/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2015 r. wprowadzono zmiany:
-Zarządzeniem Nr 2/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 28 stycznia 2016 r.
-Uchwałą Nr XVI/115/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 2 lutego 2016 r.
-Zarządzeniem Nr 8/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 26 lutego 2016 r.
-Uchwałą Nr XVII/122/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 9 marca 2016 r.
-Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 31 marca 2016 r.
-Uchwałą Nr XVIII/123/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 19 kwietnia 2016 r.
-Zarządzeniem Nr 16/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 28 kwietnia 2016 r.
-Zarządzeniem Nr 17/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 4 maja 2016 r.
-Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 31 maja 2016 r.
-Uchwałą Nr XX/130/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 23 czerwca 2016 r.
-Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 29 czerwca 2016 r.
-Zarządzeniem Nr 25/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 4 lipca 2016 r.
-Zarządzeniem Nr 26/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 19 lipca 2016 r.
-Uchwałą Nr XXI/142/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 29 lipca 2016 r.
-Zarządzeniem Nr 28/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 4 sierpnia 2016 r.
-Zarządzeniem Nr 29/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 16 sierpnia 2016 r.
-Zarządzeniem Nr 30/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 30 sierpnia 2016 r.
-Uchwałą Nr XXII/145/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 9 września 2016 r.
-Zarządzeniem Nr 31/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 20 września 2016 r.
-Zarządzeniem Nr 34/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 28 września 2016 r.

§ 1. Nadaje się nowe brzmienie pkt. 1 § 1: Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości 14.763.397,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 14.672.797,70 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 90.600 zł

§ 2. Nadaje się nowe brzmienie pkt. 1 § 2:

Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości 15.348.197,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Nadaje się nowe brzmienie tiret 2) pkt. 2 § 2:

wydatki majątkowe w wysokości 1.517.119 zł,

§ 4. 1. Nadaje się nowe brzmienie § 3:

Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 584.800 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 584.800 zł.

§ 5. Nadaje się nowe brzmienie § 9:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.491.513 zł, z tego na:

1. pokrycie deficytu budżetu w wysokości 584.800 zł,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 406.713 zł,

3. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł

§ 6. Określa się nowy kształt dochodów i wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Określa się nowe limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016-2018, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz 4a - zadania inwestycyjne na 2016 r.

§ 8. Określa się nowy kształt przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Nadaje się nowe brzmienie § 6:

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 247.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Pasiecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/153/2016
Rady Miasta Kowala
z dnia 13 października 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik Nr 1 - dochody budżetu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/153/2016
Rady Miasta Kowala
z dnia 13 października 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załacznik Nr 2 - wydatki budżetu


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/153/2016
Rady Miasta Kowala
z dnia 13 października 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załacznik Nr 3 - dochody na zadania zlecone


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXIII/153/2016
Rady Miasta Kowala
z dnia 13 października 2016 r.
Zalacznik3a.pdf

Załacznik Nr 3 - wydatki na zadania zlecone


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/153/2016
Rady Miasta Kowala
z dnia 13 października 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załacznik Nr 4 - wydatki na zadania inwestycyjne 2016


Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXIII/153/2016
Rady Miasta Kowala
z dnia 13 października 2016 r.
Zalacznik4a.pdf

Załacznik Nr 4a- limity wydatków na zadania inwestycyjne 2016-2018


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/153/2016
Rady Miasta Kowala
z dnia 13 października 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 - przychody budżetu


Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXIII/153/2016
Rady Miasta Kowala
z dnia 13 października 2016 r.
Zalacznik5a.pdf

Załącznik Nr 5a - rozchody budżetu


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/153/2016
Rady Miasta Kowala
z dnia 13 października 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6 - dotacje

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »