Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/167/09 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 marca 2009r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe