Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/132/09 Rady Gminy Krypno

z dnia 20 marca 2009r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe