Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/110/09 Rady Gminy Jaświły

z dnia 27 marca 2009r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe