Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/174/09 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 1 kwietnia 2009r.

w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczególowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe