Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/133/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 25 marca 2009r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzyniewo Duże

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe