Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/141/09 Rady Gminy Narew

z dnia 27 marca 2009r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Narew

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe