Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/137/09 Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 31 marca 2008r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe