Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/147/09 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 marca 2009r.

w sprawie określenia wysokości, zasad przynawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Knyszyn

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe