Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/170/09 Rady Gminy Radziłów

z dnia 25 marca 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe