Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/115/09 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 30 marca 2009r.

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczególowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wymnagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe