Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/131/09 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 9 kwietnia 2009r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe