Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-68/09 Wojewody Podlaskiego

z dnia 4 maja 2009r.

stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XX/124/09 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krynki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe