Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.0911-73/09 Wojewody Podlaskiego

z dnia 6 maja 2009r.

stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXVII/137/09 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe