Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/146/09 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 28 kwietnia 2009r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe