Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/320/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 15 kwietnia 2009r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielania stypendiów dla studentów napotykających bariery w dostępie do kształcenia z powodu trudnej sytuacji materialnej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe