Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/321/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 15 kwietnia 2009r.

w sprawie zmian w statucie Województwa Podlaskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe