Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 294/XLIII/09 Rady Miasta Łomża

z dnia 29 kwietnia 2009r.

zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łomży

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe