Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/222/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 30 kwietnia 2009r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/202/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określajacego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe