Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Burmistrza Rajgrodu

z dnia 9 lutego 2009r.

w sprawie pokrycia i rozliczania kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Ełk dla Przedszkola Niepublicznego "Promyk" w Ełku w odniesieniu do uczniów z terenu Gminy Rajgród

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe