Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 13/2009 Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 9 kwietnia 2009r.

w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Czarna Białostocka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe