Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/329/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 27 kwietnia 2009r.

w sprawie określenia "Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Łomża"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe