Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/328/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 27 kwietnia 2009r.

w sprawie określenia "Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja białostocka"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe