Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/132/09 Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 29 kwietnia 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe