Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 147/XXV/09 Rady Powiatu Augustowskiego

z dnia 17 kwietnia 2009r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe