Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/522/09 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 27 kwietnia 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy placowi i rondu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe