Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/161/09 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 23 kwietnia 2009r.

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czeremcha

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe