Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Nk.II.ZCH.0911-88/09 Wojewody Podlaskiego

z dnia 26 maja 2009r.

stwierdzające nieważność częśći uchwały Nr XXII/150/09 Rady Gminy Korycin z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, prowadzonych przez Gminę Korycin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe