Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/141/09 Rady Gminy Czyżew - Osada

z dnia 21 kwietnia 2009r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe