Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks Wójta Gminy Korycin

z dnia 18 maja 2009r.

ANEKS z dnia 18 maja 2009r do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO pomiędzy GMINĄ KORYCIN reprezentowaną przez Wójta Gminy - Mirosława Lecha a GMINĄ SUCHOWOLA reprezentowaną przez Burmistrza - Jerzego Omielana

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe