Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/528/09 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 25 maja 2009r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów za innowacyjną myśl techniczną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe