Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-109/09 Wojewody Podlaskiego

z dnia 5 czerwca 2009r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIV/133/09 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Piekuty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe