Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-111/09 Wojewody Podlaskiego

z dnia 8 czerwca 2009r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXI/196/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe