Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 320/XLIV/09 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 27 maja 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Stypendium Prezydenta Miasta Łomży za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe oraz zasad jego udzielania, dla uczniów oraz studentów I roku uczelni publicznych i niepublicznych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe