Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/144/09 Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 23 kwietnia 2009r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz regulaminu określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-06-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe