Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/538/09 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 15 czerwca 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białystok na lata 2007-2011 oraz uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe