Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Prezydenta Miasta Łomża

z dnia 10 czerwca 2009r.

dotyczące współfinansowania wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Łomży i okolicznych gmin - I etap zawarte w dniu 10 czerwca 2009 r pomiędzy Miastem Łomża z siedzibą w Łomży, Stary Rynek 14 reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Łomża - Jerzego Brzezińskiego a 1.Gminą Jedwabne z siedzibą 18-420 Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3 reprezentowaną przez Burmistrza - Krzysztofa Moenke 2.Gminą Nowogród z siedzibą 18-414 Nowogród, ul. Łomżyńska 41 reprezentowaną przez Burmistrza - Józefa Piątek 3.Gminą Łomża z siedzibą 18-400 Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1 reprezentowaną przez Wójta - Jacka Albina Nowakowskiego 4.Gminą Miastkowo z siedzibą 18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 reprezentowaną przez Wójta - Lidię Małgorzatę Grzejka 5.Gminą Piątnica z siedzibą 18-421 Piątnica, ul. Stawiskowa 53 reprezentowaną przez Wójta - Edwarda Ładę 6.Gminą Przytuły z siedzibą 18-423 Przytuły, ul. Supska 10 reprezentowaną przez Wójta - Krzysztofa Jana Polkowskiego 7.Gminą Śniadowo z siedzibą 18-411 Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11 reprezentowaną przez Wójta - Andrzeja Zarembę 8.Gminą Wizna z siedzibą 18-430 Wizna, Pl. Raginisa 25 reprezentowaną przez Wójta - Zbigniewa Sokołowskiego 9.Gminą Zbójna z siedzibą 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 62 reprezentowaną przez Wójta - Zenona Białobrzeskiego 10.Gminą Mały Płock z siedzibą 18-516 Mały Płock, ul. Kochanowskiego 15 reprezentowaną przez Wójta - Józefa Dymerskiego 11.Gminą Grabowo z siedzibą 18-507 Grabowo, ul. Sikorskiego 1 reprezentowaną przez Wójta - Józefa Wiszowaty 12.Gminą Kolno z siedzibą 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 reprezentowaną przez Wójta - Tadeusza Klama 13.Gminą Stawiski z siedzibą 18-520 Stawiski, Pl. Wolności 13/15 reprezentowaną przez Burmistrza - Marka Waszkiewicza 14.Gminą Turośl z siedzibą 18-525 Turośl, ul. Jana Pawła II 49 reprezentowaną przez Wójta - Piotra Niedbałę 15.Miastem Kolno z siedzibą 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 reprezentowanym przez Burmistrza - Andrzeja Duda 16.Gminą Szczuczyn z siedz

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe