Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/267 /09 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Michałowo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe