Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/301/09 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Sokółka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz miejsc i obiektów, w których obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe