Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/181/09 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/184/98 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 kwietnia 1998 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłaty za świadczenia ponad podstawy programowe w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe