Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/181/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 czerwca 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Kleszczele na rok 2009

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe