Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr Nr XXII/185/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 czerwca 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania zwolnień w podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kleszczele

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe