Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/163/09 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 czerwca 2009r.

w sprawie poboru podatków od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe